Gyülekezetünk Vezetősége

Gyülekezetünk vezetősége

budakeszi@reformatus.hu

Név Beosztás Elérhetőség Email
Boros Péter Lelkész (30) 683 4951 boros.peter@reformatus.hu
Borosné Varga Edina Beosztott Lelkész (30) 740 5461 borosne.varga.edina@reformatus.hu
Presbitereink
Név
dr. Mrázik Mária
Bartók László
Bodnár Gábor
Bojtár Levente
Csanády András Richárd
Csuka Gábor
dr. Karasszon Mihály
Korsós Ádám
Nagy János
dr. Soós Enikő
Pótpresbitereink behívási sorrendben
Név
Földváryné dr. Kiss Réka
Kunfalvi Mónika