Pünkösdhétfő konfirmáció

Mikor:
2024. május 20. @ 10:00 – 11:30
2024-05-20T10:00:00+02:00
2024-05-20T11:30:00+02:00

„Jövel Teremtő Szentlélek…”- Veni Creator Spiritus”

Az egyház ünnepei közül a pünkösd irányítja leginkább felfelé tekintetünket. A Szentlélek kitöltetésének napja, az egyház születésnapja is egyben, amit ebben az évben május 19-20-án ünneplünk.

A pünkösd szavunkat a görög „pentekoszté hémera” – ötvenedik nap – kifejezésből vettük át. Kezdetben, az ószövetségben az aratás, illetve a törvényadás ünnepe volt ebben az időszakban.

A 4. sz.- ban bontakozott ki az Apostolok Cselekedetei 2. része alapján a Szentlélek külön ünnepe. Péter apostol pünkösdi beszédét több ezer zarándok hallgatta és együtt tapasztalták meg a Szentlélek kitöltetésének csodáját. Különböző, más kultúrájú emberek, mégis együtt élték át a Lélek közösséget teremtő jelenlétét.

Az elvirai zsinat (Kr.u. 305) egyik kánonja már említi, mint az egyház 3. fő ünnepét. Jelentőségét mutatják az énekelt himnuszok: „Veni Sancte Spiritus…Jövel Szentlélek és a Veni Creator Spiritus….Jövel Teremtő Szentlélek…”

A Szentírásban a Szentlélek jelképe a galamb. A Lélek galamb formájában szállt az Úr Jézus Krisztusra, mikor a Jordán vizéből kilépett a keresztség után. Erre az eseményre utal, hogy a keresztyén templomok szószékének tetején, az ú. n. hangvetőn, vagy a templomok apszisának tetején gyakran faragott galambot láthatunk.  Angelus Silesius így ír: „Te drága Lélek, szép Galamb, Ki itt vagy köztünk alant, Atyánk és Fia Lelke.”

A Szentlélek másik szimbóluma a tűz, hiszen mindenki az első pünkösdkor tüzes lángnyelvek formájában kapta a lelket.  A középkori egyházban igyekeztek megjeleníteni a Szentlélek érkezését. Az istentiszteleteken harsonákat fújtak a pünkösdi szélzúgás kifejezésére. Volt, ahol a templom karzatáról meggyújtott csóvát engedtek le a lángnyelvek kiábrázolására.

A Szentlélek eszközöket és személyeket tesz alkalmassá és feladattal ruházza fel, az elvégzéséhez pedig erőt ad. Emellett bűnbánatra indít, hitre segít, közbenjár a Mindenható Istennél. Pünkösdkor ünnepélyes keretek között tesznek fogadalmat a konfirmandusok (fiatalok és felnőttek) sok református gyülekezetben és első alkalommal járulnak az Úrnak asztalához, hogy hitükről bizonyságot tegyenek és részesüljenek az Úri Szent vacsorában. Ez az alkalom pünkösd hétfőjén, május 20-án lesz.

Szeretettel várunk mindenkit ünnepi úrvacsorai alkalmainkra Budakeszin vasárnap de.10h-kor, hétfőn, ünnep másnapján de.10h-kor, Telkiben vasárnap du. 4h-kor a Kodolányi János Közösségi Házban!