Az üvegtenger partján

Beszámoló a Budakeszi Református Egyházközség 2022. évi nyári gyülekezeti táboráról

Minden eddiginél nagyobb létszámmal, összesen 74 fő részvételével került sor a Budakeszi Református Egyházközség (továbbiakban: BREK) 2022. július 25. és 30. közötti, ötödik alkalommal megszervezett Mályi gyülekezeti hetére. Boros Péter és Borosné Varga Edina gyülekezeti lelkipásztoraink vezetésével, kicsik és nagyok a BREK tagjai közül a Miskolc közeli Mályi község peremén lévő bányató melletti Mécses központban, verőfényes nyári időben töltöttünk egy csodálatos hetet. Családok és egyedül állók, kisgyermekek, akár mint unokák, ifjak, felnőttek, szülők és nagyszülők egyaránt megtaláltuk a magunk testi, lelki és szellemi feltöltődését ezen a kedves és kellemes vízparti üdülő helyen.

A szállás mellett háromszori bőséges étkezést is biztosította a részvételi díj, amelyet a Gyülekezet tagjainak némileg mérsékelt, azaz támogatott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is.

A mindennapi reggeli és délutáni úszási, fürdőzési alkalmakon túl adva volt a kajakozás, vízi-biciklizés, ping-pongozás, lengőtekézés, kerti ketrecben ugrálás, sétálás, biliárdozás, csocsózás, kártyázás, társasozás, rajzolás, festés, hajtogatás, gipszöntés, horgolás stb. lehetősége is. A kisgyermekekkel a felnőtt közösségi együttlétek időszakában mindenki megelégedésére a gyülekezet két hitoktatója (Duruczné Hajdú Marianna és az idén ősztől már Törökszentmiklóson dolgozó Székely Annamari) foglalkozott.

A fizikai felüdülésen túl lelki és szellemi kikapcsolódást nyújtottak a délelőtti előadások és csoportfoglalkozások, amelyeket időrendi sorrendben Dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora, Orémus Zoltán /Kassa (SK) esperes/, Antal Mariann /Diósgyőr Vasgyár/, Hankóné Birtha Melinda /Miskolc Avas/ református lelkészek tartottak, illetve ezeket egészítették ki a gyülekezetünk lelkészei által vezetett reggeli és esti áhítatok. Az előadások ezúttal a Biblia, mint a kommunikáció tárgya, eszköze, megjelenítője témaköröket ölelték fel, az áhítatok és igehirdetések pedig a református bibliaolvasó kalauz alapján a János apostolnak tulajdonított Jelenések könyvének részleteibe (főképp a 13-15/-17/. fejezetekbe) engedtek bepillantást.

A Jelenések könyvének többféle keretben és hosszban megidézett és elemzett 15. részéből itt érdemes kiemelni a Gyülekezeti hét mottójaként is rögzíthető második és harmadik verset: „2És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, 3és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:

 

2022.augusztus 5.                                                                Csanády András Richárd (jegyző BREK)

Budakeszi Hírmondó