2016. évi rendezvényeink

Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány

Adószám: 19183914-1-13,
bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank)

Magyarországi Református Egyház technikai kódja: 0066

2016-ban a Budakeszi Református Egyházközség Határon túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlások alapján 373 496 forinttal gazdálkodott saját forrásos támogatásként . 7 pályázatunk volt sikeres (8-at adtunk be), összesen 1 580 000 Ft támogatást nyertünk el, illetve 175 000 Ft pályázati támogatást 2015-ről áthúzódva időarányosan idén használtunk fel. Májusban az alapítvány is támogatója volt az „Ébredj föl!” budakeszi ökumenikus rendezvénynek. Folytatódott a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatása.

I. A Budakeszi Református Egyházközségnek nyújtott alapítványi támogatás:

Saját forrásokból összesen 168 000 Ft (működési költséghez, gyülekezeti kántor támogatására, a cserkész tárolóház aljának burkolására, a gyermekek karácsonyi ajándékozására).

II. Az alapítvány tevékenységi körében megjelölt céljainak megfelelő egyéb támogatásai:

1.Saját forrásokból

– a gyülekezethez kapcsolódó közösségeknek (Zákányi Zsolt Református Vegyeskarnak, Protestáns Körnek, 336.Karácsony Sándor cserkészcsapatnak, alapítványi kuratóriumi tagok kárpátaljai utazása költségére) összesen: 232 000 Ft

– céladomány a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatására összesen: 890 000 Ft (májusban 440 000 Ft + 50 000 értékű hitmélyítő könyvek, novemberben 400.000 Ft elkülönített céladakozás)

2. Pályázatokon elnyert támogatással összesen 1 580 000 Ft + 175 000 Ft időarányosan egy 2015-ről áthúzódó pályázatból

– a Nemzeti Kulturális Alaptól a Protestáns Körnek;

– a Nemzeti Együttműködési Alaptól a gyülekezetnek (gyermek, és ifjúsági táborok, nyári gyülekezeti hétvége, közüzemi díjak), a cserkészcsapatnak (nyári tábor, adventi kézművesség), a gyülekezeti kórusnak (nyári tábor, karnagy utazási költségtérítése, Requiem-előadás reprezentációs kiadásai) és az alapítványnak (működési költségek)

– Budakeszi Város Önkormányzatától a civil szervezeti támogatásból a gyülekezeti cserkészcsapatnak, a gyülekezeti kórusnak, az alapítvány működésére, céljaira és a Protestáns Körnek.

– az 1956-os Emlékbizottságtól a forradalom hőseire emlékező Mozart Requiem előadásra a gyülekezeti kórusnak.

III. Önkéntes munka

Az alapítvány pályázati önrészként 2016-ben 326 810 Ft értékben számol el önkéntes munkát, de a önkéntes tevékenység (a gyülekezeti hitoktatók, a cserkészvezetők, a 25 fős kórus, a Protestáns Kör elnöksége és az alapítvány kuratóriuma részéről) millió forintos nagyságrendű. A pályázatok felkutatása, dokumentációk készítése, a programok kitűzése és a kapcsolattartás, valamint az elszámolás az anyagi eszközökkel és számszerűsíthető forrásokkal a támogatók és az alapító felé, jelentős értékű önkéntes munkát takarnak.

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%ával, vagy adományaikkal 2016-ben is támogatták alapítványunkat, hozzájárultak fenti céljaink megvalósításához.

Az alapítvány bevétele a közvetlenül befizetett adományok mellett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból származik.

Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy személyi adóbevallásában rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.

Az alapítvány, amíg szükséges, folytatni kívánja a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűjtött összeg kijuttatását.Ha erre a célra juttat el adományt, kérjük, a befizetéskor így jelezze: “Kárpátalja 2017”:

A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány adószáma: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank)
Kapcsolat: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com

Alapítványunkat 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség.. Ma hozzájárulunk a templom és a gyülekezet létesítményeinek átépítéséhez, felújításához és üzemeltetéséhez, valamint támogatjuk a keresztyén kultúra terjesztését és a határainkon túli magyarokkal kiépített kapcsolatok ápolását. Hozzájárulunk a kiállításoknak, koncerteknek helyet adó Kálvin-terem fenntartásának költségeihez, támogatjuk a Protestáns Kör rendezvényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart és a 336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai – Elnök: Sándor László; Tagok: Borbély György, dr. Draskóczy András, Fodorné Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály, Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.

Soli Deo Gloria! Áldás, békesség!

Sándor László
sk.
a kuratórium elnöke